CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Christiania - en studie i motståndets estetiska former

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordic Journal of Architectural Research Vol. 16 (2007), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur