CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extreme housing : La cité manifeste, Mulhouse 2005

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Paper presented to CIB W69 Conference Communities and the Frontiers of Housing. Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elisabeth South Africa (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur