CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The aesthetics of situations of becoming or the anaesthetics of stunning spectacles. /Hilkka Lehtonen minnesskrift 2007/

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Prospektûs. Kirjotuksia kaupungista ja suunnittelusta/ Ilmonen, M., P. Lehtovuori and T. Pakarinen. Helsinki, HUT YTK C63. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur