CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uuriv arhiektuur. Intervjuu arhitekt Sten Gromarkiga/Exploring Architecture Interview with architect Sten Gromark by Katrin Paadam

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Katrin Paadam
maja Vol. 53 (2007), 3, p. 68-73.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur