CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys av synkrongenerator med frekvensomriktare för elgenerering vid variabelt varvtal

Ola Carlson (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 91-7032-376-3.- 200 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1988-11-08
Tid: 10:15
Opponent: Jarl-Ture Eriksson