CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical system with frequency convertors for variable speed operation of wind turbines

Ola Carlson (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik) ; Jonny Hylander (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
WIND ENGINEERING Vol. 13 (1989), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: wind energy, generator, converter,Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur