CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advances in Europe - China Green Electronics Collaboration

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 2007 International Symposium on High Density Packaging and Microsystem Integration (HDP´07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur