CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of CFD Simulation for On-chip Cooling with 2D CNT Micro-fin Array

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 2007 International Symposium on High Density Packaging and Microsystem Integration (HDP´07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2007-12-21.
CPL Pubid: 63811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur