CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Effects of Different Coolants on On-chip Cooling with Carbon Nanotube Micro-fin Architectures by Using Computational Fluid Dynamics Simulation

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 2007 International Symposium on High Density Packaging and Microsystem Integration (HDP´07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2007-12-21.
CPL Pubid: 63809