CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realization of A Ultra Wideband BPF based on LCP Substrate for Wireless Application

Xia Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
International Symposium on High Density Packaging and Microsystem Integration (HDP´07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 63808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur