CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding BGA interconnect interface behaviour using Micropolar theory

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Journal of Electronics Packaging (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 63799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik
Husdjurens etologi

Chalmers infrastruktur