CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Corrosion on the Low Cycle Fatigue Behavior of Sn-4.0Ag-0.5Cu Lead-Free Solder Joints

Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
International Journal of Fatigue (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2007-12-21.
CPL Pubid: 63795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur