CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for determining elastic properties of micron-sized polymer particles by using flat punch test

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Computational Materials Science Vol. 39 (2007), 2, p. 305-314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2007-12-21.
CPL Pubid: 63783