CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical algorithm for the retrieval of spatial coherence properties of partially coherent beams from transverse intensity measurements

Christer Rydberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Opt. Express Vol. 15 (2007), p. 13614-13623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Fotonik

Chalmers infrastruktur