CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of diffractive optical elements for homogenizing partially coherent light

Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Christer Rydberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
J. Opt. Soc. Am. A Vol. 24 (2007), p. 3069-3079.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Fotonik

Chalmers infrastruktur