CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tripling Bandwidth of Hat Feed by genetic Algorithm Optimization

Martin Denstedt (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; T Östling ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
EMB07 - The Fourth Swedish Conference on Computational Electromagnetics - Methods and Applications, Lund, October 18-19, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur