CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rätt hus på rätt plats!

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborgs-Tidningen 6.7 2007 (2007)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur