CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Funkis i Skår: Husen, livet och tiden

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Olle Anderson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Bok]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur