CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making Safety by Tying the Knot: Examining Resilience in Shipping

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet) ; Brian Sherwood Jones ; J.V Earthy ; C Bergquist
Proceedings of The 2nd Symposium on Resilience Engineering (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet (2005-2006)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur