CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Piloting by heart and by chart

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet) ; Jim Nyce
Journal of Navigation 59, (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21.
CPL Pubid: 63699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet (2005-2006)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Etnografi

Chalmers infrastruktur