CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Show me where you look and I'll tell you if you're safe: Eye tracking of maritime watchkeepers

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Tania Dukic
Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 63697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Bildanalys
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur