CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eye tracking of maritime watch-keepers: What's safe navigation pattern?

Tania Dukic ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Joakim Dahlman
14th European Conference on Eye Movements (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 63696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Bildanalys
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur