CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navigation with 2-D and 3-D maps – A comparative study with maritime personnel

Johannes Prison (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Thomas Porathe
Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Datorteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Ship sense - exploring the constituents of shiphandling