CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research on 3-D Nautical Charts

Johannes Prison (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
WMU Journal of Maritime Affairs (2007)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 63693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur