CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue at sea: A field study in Swedish shipping

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Thorslund, Birgitta ; Albert Kircher ; Mats Gillberg
Linköping : VTI, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 63692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur