CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engine Control Rooms - Human Factors

Monica Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
RINA Human Factors in Ship Design, Safety & Operation IV (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2012-12-19.
CPL Pubid: 63689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Informationsteknologi
Farkostteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur