CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Calibration of Brain Tissue as Biphasic Porous Medium

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Second International Conference on Mechanics of Biomaterials & Tissues (December 9-13, 2007 Lihue, Kaua'i, Hawai'i, USA) p. O45 (1p abstract). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 63687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur