CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transitionally rough zero pressure gradient turbulent boundary layers

Brian Brzek ; Raúl Bayoán Cal ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
Experiments in Fluids Vol. 44 (2008), 1, p. 115-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Boundary layers, roughnessDenna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2007-12-20.
CPL Pubid: 63681

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur