CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det är svårt att sia - särskilt om framtiden

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Axess 6, (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63676

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Teoretisk filosofi

Chalmers infrastruktur