CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Objective truth versus human understanding in mathematics and in chess

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
The Montana Mathematics Enthusiast (1551-3440). Vol. 4 (2007), p. 140-153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 63674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur