CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problem solving is often a matter of cooking up an appropriate Markov chain

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Scandinavian Journal of Statistics Vol. 34 (2007), p. 768-780.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63673

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Diskret matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur