CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discussion of `Modern statistics for spatial point processes' by Møller and Waagepetersen

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Scandinavian Journal of Statistics Vol. 34 (2007), p. 693-694.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63672

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur