CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Two-type Richardson Model with Unbounded Initial Configurations

Maria Deijfen ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Annals of Applied Probability Vol. 17 (2007), p. 1639-1656.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63670

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Diskret matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur