CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intelligent design and the NFL theorems

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Biology and Philosophy Vol. 22 (2007), p. 217-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63662

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori
Annan biologi

Chalmers infrastruktur