CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of CVD and PVD alumina coatings

Sead Canovic (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 102 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Teknisk fysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-09-27
Tid: 13:15
Lokal: KS101
Opponent: Professor Ulf Helmersson