CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of constrained thin rubber layer with emphasis on damping

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Magnus Alvelid (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION (ISSN: 0022-460X). Vol. 300 (2007), 3-5, p. 662-675.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur