CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formal Methods in Computer Aided Design

Jason Baumgartner ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
(2007)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur