CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current Source Design for Electrical Biompedance Spectroscopy

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ramon Bragós ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Pere Riu
Encyclopaedia of Healthcare Information Systems (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63629