CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current Source Design for Electrical Biompedance Spectroscopy

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ramon Bragós ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Pere Riu
Encyclopaedia of Healthcare Information Systems (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur