CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of the Cerebrospinal Fluid in the Distribution of Electrical Current within the Brain and its Implications for Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Mai Lu (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2007. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2007. Örebro. (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur