CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Encyclopaedia of Healthcare Information Systems (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur