CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle simulation studies on active safety systems performed on Chalmers Vehicle Simulator

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
Proceedings of Mekatronikmöte 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 63600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik

Chalmers infrastruktur