CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traction and Braking of Hybrid Electric Vehicles using Control Allocation

Leo Laine (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

Nyckelord: Traction, Hybrid Electric Vehicles, Control AllocationDenna post skapades 2007-12-20.
CPL Pubid: 63594