CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smooth lattices over quadratic integers

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Håkan Granath ; Stefan Lemurell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 258 (2008), 1, p. 161-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quadratic space , Smooth lattice , Quadratic integers , Quaternion orderDenna post skapades 2007-12-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 63562

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur