CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifiability of the time-lag parameter in delay systems with applications in systems biology

Milena Anguelova (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proc. of FOSBE2007 (Foundations of Systems Biology in Engineering) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur