CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HNC, HCN and CN in Seyfert galaxies

J.P. Pérez-Beaupuits ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; H. Gerebro
Astronomy & Astrophysics Vol. 476 (2007), p. 177-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur