CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reassembly of xylans as a tool for modification of lignocellulosic fibers from surface to bulk

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Peter Westbye (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Åsa Linder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Johannes Roubroeks (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Abstracts of Papers, 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, United States, March 26-30, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 63492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur