CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of xylan adsorption on pulp and paper properties

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
The Third Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives, Karlstad, Sweden, Nov 13-14 2007 p. 62-64. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2008-04-21.
CPL Pubid: 63489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur