CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of controlled glucuronoxylan adsorption on drying-induced strength loss of bleached softwood pulp

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Nordic Pulp and Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 22 (2007), 4, p. 508-515.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2010-03-31.
CPL Pubid: 63478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adsorption of xylans on cellulosic fibres -Influence of xylan composition on adsorption characteristics and kraft pulp properties