CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contolled active mass for increased thermal comfort

Anker Nielsen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Tobias Törnström ; Håkan Nilsson ; Mats Sandberg ; Åsa Wahlström
Proceedings of the international conference Clima 2007 WellBeings Indoors, 10-14 juni Helsinki (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-19. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 63475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur