CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rear seat frontal impact protection for children seated on booster cushions - an attitude, handling and safety approach

Katarina Bohman ; Ola Boström ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Maria Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proc 21th Int ESV Conf., paper no. 07-0268, June, Paris (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 63454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Farkostteknik
Kommunikationsvetenskap
Barn

Chalmers infrastruktur